Nostalgic Ketosis - No Mariam, No Comment.

Resa ger erfarenhet

Att resa är många ungdomars dröm och många tar också ett sabbatsår för att resa. Jag tycker att det är en bra investering eftersom man inte har många förpliktelser när man fortfarande är ung. Man lär sig också mycket på att resa omkring och få ta eget ansvar. Många jobbar på vägen där de kan få jobb och lär sig mycket genom det. De lär sig att hushålla med pengar eftersom de måste bo och äta under tiden de är ute och reser. I många länder anses det till och med som en merit att ha varit ute och rest när de söker jobb hemma igen.